Osāmpoko kwayaskomowewin Listen

Kīywāy ōma NWT Ayisiyinew Kwayaskwesāyāwin tōtamowin?

Ōma NWT Ayasiyinew kwayaskwesāyāwin tōtamowin kanaweyimowewin mīna yahkotahewin nīyanan eyoko ayasiyinew kwayaskwesāyāwin. Ōma āsohtitāmowin weyasowewin chi ka pītotiyicekehk āsohtitāmowin ahpo āwiyak ka mekoskācihiht ayisiyinowak eyoko ohci.

 • Tantowahk ayisiynowak, ketasinastek, aniskāc ohcēwin, ohpime ohci tantah kohcehk, tanta ka ohtaskanesihk, mīna tantowahk ayisinow.
 • Iskwewiwin āhpō nāpewiwin, nāpew mīna iskew wicehtowin ahpō eta kohkiskeyihtakoshk.
 • Ka peyakoskānewihk ahpō ka kihci wekihtohk māmawinitowin.
 • Otōtemihtowin tānsi isāyawin.
 • Ayamihāwin ahpo tāpwewakeyihtamowin
 • Oyasiwewinihk isi katāpwewakiyihtamihk kīkway ahpō māmawihototemihtowin.
 • Ōma poneyihtamākewin awīyak ka nihta mayahkamkisit kipahikasowin.
 • Eka ka kaskihohk
 • Etahtopiponewin

Eyoko ōma āsohtitāmowin oma Ayasiyinew kwayaskwesāyāwin tōtamowin ka pītotiyicekehk āsohtitāmowin ayisiyinowak eta niyānan ayesawih eta ka tepapekinikatek.

 1. Atoskewin mīna kantōnamihk ohci atoskewin.
 2. Wīkowin ka tepahamihk ahpo ka otamiyohk tawāw.
 3. Wicihewewin eta meskotonkewin mamawinitowin ahpō onakacitaw ka māmawyatihk.
 4. Ayisinahk pamestamākewin ekotowa miyomahcihowin, kisinohamākewin, ahpō otōtemihtowin pamestamākewin.
 5. Acimomasinahikanihk kastahk kīkway ka osihcikakehk ekotowa acimomasinahikan, masinahikanis, acimo masinahikan, ahpō kisinawācecikan.

Kīkway ka sāpweyihtamihk kīkway ōma ka pītotiyicekehk?

Ōma ka pītotiyicekehk ka sāpweyihtamihk kīkway kīyānaw ahpō ekā kakehcinahohk kīkway nāntāw ayisiyiniw ahpō ka māmawyatihk ōki ayisiyinowak mīna tanisi ka isi pamihiht wīyawāw metoni namoyakwayask, awīyak ka mekoskācihiht wiyawāw, ahpō ānwehtam wīyawāw kīkwāy wīyawāw, ahpō etikwe ka ayāhk kīkway.

Ōhita nisto nāspitōtamowin ohci ka pitotiyicekehk.

 1. Awa awīyak ka tepeyihtakwekowena namoya wikowin ka tepahamihk ōhi kapeyakoskānewihk eta sōnīyaw kociptiht tahto pīsim nīsohkamātowin eyoko ohci wiya tāpwehtamowin ōma ka peyakoskānewihk ōsam ohki kīkway awīyak weyah otōtamwahk māyipayiwin mīna namōya ka tipahamākestamawew ōma wikowin ka tepahamihk.
 2. Ōma ayisininahk kiskinohamātowikamihk namōya atoskahiwewin āwa lesbian oskiskinwahamākew eyoko ohci wiyawāw ahpō wīya metoni namoyakwayask tipāhew ōta wiyawāw okiskinwahamākosiwak.
 3. Ōma isihcikewin pakitinaw ōhi awīyak peyak iskwew iskwewaw eyoko ohci wīya iskwew ka ayāwāwasot.

Kīkway ōma Ayisiyinew kwayaskwesāyawin nawasikan?

Ōma Ayisiyinew Kwayaskwesāyawin nawasikan.

 • Ka nākateyihtamihk kikway ōma NWT Ayisiyinew kwayaskwesāyawin tōtamowin.
 • Nīsohkamātowin ayisiyinowak nistohtamowin ayisiyiniw kwayaskwesāyawin, ōma tōtamowin, mina tanisi isi ōma tōtamowin atoskewin.
 • Nīsohkamātowin ayisiyinowak nistohtamowin kīkway ōma mamihcimowewin mīna tanisi isi chi masinahikanasckewin ōma mamihcimowewin.
 • Nātateyihtam mīna kwayaskosihcikewin mamihcimowewin.
 • Peyakwanohk apihtawayihk ka ayāhk mekwāc ōma mamihcimowewin nahascikewin. Ōma nawaskan itōtāmowin kawehotinamihk kīkway.

Kīkway ōma mamihcimowewin?

Kīya āpho masinahikanascikewin pahkaci kīya kitāpwehtamowin āwa ayisiyinowak āhpo esecikewkamik kapekonak ōma wēysowewin mina ka pītotiyicekehk āsohtitāmowin kīya. Namakīkway itahihtew chi masinahikanascikewin ōma mamihcimowewin. Kīya ka masinahikanascikewin kīya ohci ōma mamihcimowewin pamayes namto nīso askiy ōhci ōma ka pītotiyicekehk

Ōma mamihcimowewin nahascikewin ayāw niyānan kīkway ka pakoseyimohk nici tahkoskewin.

 1. Ayisiyiniw awīna kiskinohamāsiwin ka pītotiyicekehk kasākaskinahtahk kīkway ōma mamihcimowewin tansi kīsenakwahk kīkway mīna ka sipwetisaham ēta ōma nawasonikan. Nawasonikan otatoskewak kakīya nīsohkamātowin kīya kasākaskinahtahk ōma mamihcimowewin tansi kīsenakwahk kīkway. Kīya ka masinahikanascikewin kīya ōma ka tipeyawehohk mamihcimowewin. Ayisiyiniw namoya ka kimasinahikanascikewin ōma mamihcimowewin ohci kotak awīyak.
 2. Āwa okiskinwahekew ohci: ōma mawsonikan ka ohci ka nawapahtamihk kīkway ōma mamihcimowewin chi wāpahtamihk kīspin ōma tōtamowin ewakomīna.
 3. Āwa okiskinwahekew awīyak kameyeht nīkānapiwin kwayaskopayihiwewin kakocihk kīkway kwayaskosihcikewin ōma mamihcimowewin.
 4. Awa okiskinwahekew awīyak kameyeht nīkānapiwin āwa natonikewin kīspin kwayaskopayihiwewin namōya atoskēmakan.
 5. Mwestas natonikewin, ahpo kamekwa notohtamihk pehtamowin matih kīspin awīyak kapekonak ōma weyasowewin.

Nakiskātowin āwa nawasonikan chi nātak ōma mamihcimowewin tansi kīsenakwahk kikway mīna ka kiskonohamākosihk ayiwāk nānitāw ōma mamihcimowewin nahascikewin mīna ōma NWT. Ayisiyiniw kwayaskwesāyawin tōtamowin.

Kīkway ka kahtinamihk ōma kwayaskomowewin ōma kotak tansi ka isipikiskwehk, mahti tepwāsiwewin 1-888-669-5575.

This post is also available in: Anglais